0000-0002-4882-8048

36767821900Dr Predrag Ikonić

Naučni savetnik

POMOĆNIK DIREKTORA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2004.

Doktor Nauka – Tehnološko inženjerstvo, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2013.

(naslov teze: “Razvoj procesa sušenja i zrenja tradicionalne fermentisane kobasice (Petrovská klobása) u kontrolisanim uslovima”)

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Prehrambeni tehnolog specijalizovan za tehnologiju mesa. Njegove istraživačke aktivnosti su usmerene na dve glavne teme. Prva tema se odnosi na tehnologiju, karakterizaciju i standardizaciju kvaliteta tradicionalnih prehrambenih proizvoda životinjskog porekla. Druga tema je povezana sa tehnološkim, nutritivnim i senzorskim kvalitetom, bezbednošću i održivošću proizvoda od mesa izrađenih uz dodatak funkcionalnih sirovina biljnog porekla. Koautor je više od 250 naučnih radova i saopštenja, više tehničkih rešenja, kao i pet elaborata za zaštitu oznake geografskog porekla prehrambenih proizvoda.

This site is registered on wpml.org as a development site.