0000-0002-5968-9493

55914732600Dr Slađana Rakita

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.
Master tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2011.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2018

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja