0000-0002-5968-9493

55914732600Dr Slađana Rakita

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.
Master tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2011.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2018

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Upotreba alternativnih sirovina i sporednih proizvoda prehrambene industrije i poljoprivrede u ishrani životinja. Unapređenje kvaliteta hrane za životinje primenom tehnoloških postupaka proizvodnje. Iskustvo u kontroli kvaliteta hrane za životinje sa fokusom na analizu masnih kiselina i promena u lipidnoj fazi.