36089126400Dr Zvonko Nježić

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer mašinstva, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1999.
Magistratura, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.

Doktorat, Fakultet tehničkih nauka, 2012.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika