0000-0003-2297-5901

55490708400Dr Dragana Plavšić

Naučni saradnik

Rukovodilac FINSLab-a

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1994.

Specijalista naučne discipline Mikrobiologija hrane, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2015.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2021.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje. Mikrobiološka bezbednost i kvalitet namirnica biljnog i životinjskog porekla sa fokusom na mikološku kontaminaciju namirnica biljnog porekla, žita i proizvoda na bazi žita. Antimikrobna aktivnost etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja. Primena etarskih ulja u produžetku roka održivosti pekarskih proizvoda. Upravljanje kvalitetom u mikrobiološkim laboratorijama.