0000-0002-9627-1598

18438486600Dr Aleksandra Torbica

Naučni savetnik

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NAUKU

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1993.
Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2003.

Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2007.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja