Aktivnosti vezane za povećanje vidljivosti i prisustva tradicionalnih prehrambenih proizvoda…

U okviru Interreg – IPA CBC projekta TASQ (HUSRB/1602/41/0146) nastavljaju se aktivnosti vezane za povećanje vidljivosti i prisustva tradicionalnih prehrambenih proizvoda na širem tržištu prekograničnog regiona. Za više informacija vidi… DETALJNIJE