Bilateralni projekat Srbija-Austrija

Bilateralni projekat Srbija-Austrija za ciklus 2022-2024.
Partnerska institucija: HBLA Highschool and Federal Office of Viticulture and Pomology, Klosterneuburg

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZVOJ

Dr Biljana Cvetković

+381(0)21/485-3824 ; biljana.cvetkovic@fins.uns.ac.rs