Monitoring odabranih insekticida neonikotinoida u uzorcima meda sa teritorije AP Vojvodine



Učesnici:
FINS: dr Pavle Jovanov, dr Marijana Sakač, dr Anamarija Mandić, Nataša Nedeljković, Bojana Šarić, Ivan Milovanović, Ljubiša Šarić
Poljoprivredni fakultet: prof. dr Sanja Lazić, dr Dragana Šunjka, Vladimir Višacki

Ugovor, broj, datum:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj 114-451-716/2015-03 od 31.07.2015.
Vrsta projekta:
Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini
Učesnici projekta:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, FINS, Novi Sad
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Rukovodilac projekta:
Dr Pavle Jovanov

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZVOJ

Dr Pavle Jovanov

+381(0)21/485-3790 ; pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs
This site is registered on wpml.org as a development site.