Nutritivni, senzorni i gastronomski potencijal invazivne vrste raka Faxonius limosus u funkciji održivog razvoja ugostiteljsko turističkog sektora AP VojvodinePredmet istraživanja je određivanje nutritivnog, senzornog i gastronomskog potencijala mesa invazivne vrste bodljobradog raka Faxonius limosus. Ova vrsta rečnog raka predstavlja jednu od najinvazivnijih rakova slatkovodnih ekosistema u Evropi poreklom iz Severne i Centralne Amerike. Bodljobradi rak uključen je i u listu invazivnih vrsta EU 1143/2014, 2016/114 i 2019/2062. Poslednjih decenija beleži se intezivan porast prisustva ove vrste u rečnim tokovima Dunava i njegovih pritoka. Utvrđivanjem pozitivnog gastronomskog potencijala i popularizacijom mesa ove vrste raka posledično bi se usled eksploatacije dovelo do smanjenja njihove brojnosti. Pored toga, doprinelo bi se kreiranju jedinstvenog ugostiteljsko-turističkog proizvoda koji bi se u potpunosti odrazio na uspostavljanje održivog razvoja regiona.

Website link emisije: https://www.youtube.com/watch?v=N7u794Ta0Js

 

Identifikacioni broj projekta: 142-451-2299/2021-01
Početak projekta: 1. jun 2021. godine
Kraj projekta: 1. jun 2022. godine
Finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2021. godini
Korisnik 1: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 2: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Jasmina Lazarević
Email: jasmina.lazarevic@fins.uns.ac.rs
Telefon: +381 214853752

This site is registered on wpml.org as a development site.