Postupak za proizvodnju integralnog hleba od spelta pšenice sa smanjenim sadržajem natrijuma

Broj prijave patenta: 2014/0713

Autori: Šimurina, O., Filipčev, B., Bodroža-Solarov, M.