PSVONDPSVOND

Primena proteinskih komponenti u formulaciji novih proizvoda na bazi žita sa dodatom vrednošću

Duration: 2015-2016

Koordinator: Dr Olivera Šimurina

Primena proteinskih komponenti u formulaciji novih proizvoda na bazi žita sa dodatom vrednošću

POMOĆNIK DIREKTORA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

Dr Olivera Šimurina

+381(0)21/485-3771 ; olivera.simurina@fins.uns.ac.rs