RP010RP010

Prehrambeni proizvodi za grupe potrošača sa specijalnim zahtevima i potrebama.

Duration: 2008-2010

Koordinator: dr Marijana Sakač

Prehrambeni proizvodi za grupe potrošača sa specijalnim zahtevima i potrebama.