RP010RP010

Prehrambeni proizvodi za grupe potrošača sa specijalnim zahtevima i potrebama.

Duration: 2008-2010

Koordinator: dr Marijana Sakač

Prehrambeni proizvodi za grupe potrošača sa specijalnim zahtevima i potrebama.

Rukovodilac Centra za proizvode na bazi žita

Dr Marijana Sakač

+381(0)21/485-3772 ; marijana.sakac@fins.uns.ac.rs