Tradicionalni i standardni kvalitet – TASQ 

SR

Rastuća potražnja potrošača za tradicionalnim prehrambenim proizvodima ukazuje na povećanje potrebe za primenom inovativnih tehnologija proizvodnje koje garantuju visoke standarde bezbednosti i kvaliteta hrane, istovremeno zadržavajući originalne recepture i ukuse. Štaviše, proizvođači tradicionalne hrane (PTH), u najvećoj meri, nisu u mogućnosti da plasiraju svoje proizvode na tržište u gradskim sredinama, a najčešće prepreke su nedostatak kapaciteta da proizvedu potrebne količine za lance supermarketa, kao i nedostatak standardizacije u proizvodnji, pakovanju i označavanju proizvoda.

Projekat TASQ će uspostaviti multi-kanalnu platformu za e-trgovinu, zahvaljujući kojoj će znanje i iskustvo istraživačkih organizacija poboljšati konkurentnost preduzetnika u ovom polju, i omogućiti građanima Srbije i Mađarske da kupuju tradicionalne prehrambene proizvode sa poverenjem. Pored toga, kroz ovaj projekat istraživači će razviti sistem obezbeđenja kvaliteta TASQ, koji će pomoći pri standardizaciji proizvodnje tradicionalne hrane,  istovremeno garantujući kvalitet i bezbednost.

Sa idejom da se veliki broj PTH i njihovih proizvoda objedini u jedinstvenu onlajn pijacu, rezultati ovog projekta će omogućiti korisnicima da nađu najbolji proizvod prema željenom kvalitetu, ceni, ukusu i poreklu proizvoda. Krajnji korisnici će moći da biraju ne samo prema fotografijama, opisu i ceni proizvoda, već i preporukama drugih korisnika i kritikama stručnog osoblja iz relevantnih institucija. Kredibilitet ovih organizacija i njihovih naučnih metoda je ono što čini ovaj pristup jedinstvenim i ono što treba da poboljša poverenje korisnika i shodno tome poveća prodaju tradicionalnih delikatesa.

Sistem obezbeđenja kvaliteta TASQ i onlajn prodajna platforma otklanjaju istovremeno sve pomenute prepreke, omogućavajući razvoj malih i srednjih preduzeća i otvaranje novih radnih mesta, kroz direktan pristup tržištu i primenu novih tehnologija i procesa.

EN

Increasing consumer demand for traditional food products emphasizes the need for a significant boost in use of innovative production technologies that guarantee high standards in food safety and quality, while keeping the original recipes and aromas. Moreover, traditional food producers (TFP), for the most part, are not able to reach urban markets, while typical barriers include lack of capacity to produce quantities required to supply supermarket chains together with lack of standardization in production, packaging and labelling.

The project will establish a multichannel e-commerce platform, through which the knowledge and experience of research organizations will improve competitiveness of entrepreneurs in this segment, and enable the citizens of Serbia and Hungary to purchase traditional food products with utmost confidence. Further, through this project, the researchers will develop TASQ quality assurance system which will help the standardization of traditional food production, while ensuring its quality and safety.

With the idea to consolidate a wide range of TFPs and their products within common online marketplace, the outputs of this project will provide customers with much needed tools to find the best fit to their desire of quality, price, taste or the location of the products. The end customers would be able to choose not only by product photos, description and pricelists, but by recommendations from fellow customers and expert critics from relevant research institutions. The credibility of these organizations and their scientific method is what makes this e-commerce approach unique and what is expected to raise customer confidence and thus boost the sales of TFPs delicacies.

TASQ quality assurance system and e-commerce platform approach tackles all mentioned obstacles simultaneously, enforcing SME’s growth capabilities and employment potential through the direct market access and adaptation of new technologies and processes.

HU

A hagyományos élelmiszerek iránti növekvő kereslet méginkább szükségessé teszi az innovatív gyártási technológiák fokozott alkalmazását, amelyek szavatolják az élelmiszerbiztonság és -minőség magas színvonalát, miközben megőrzik az eredeti recepteket és aromákat. Ezen felül, a hagyományos élelmiszert előállító termelők (HÉET) nagyrészt nem jutnak el a városi piacokra, de tipikus akadály a szupermarket láncok ellátásához szükséges termelési kapacitások hiánya, valamint a termelés, a csomagolás és a címkézés szabványosításának hiánya is.

A projekt egy többcsatornás e-kereskedelmi platformot hoz létre, amelyen keresztül a kutatószervezetek ismerete és tapasztalata növeli az ebben a szektorban működő vállalkozók versenyképességét, továbbá lehetővé teszi Szerbia és Magyarország polgárai számára, hogy a legnagyobb bizalommal vásároljanak hagyományos élelmiszereket. Ezenkívül a projekt révén a kutatók kidolgozzák a TASQ minőségbiztosítási rendszert, amely elősegíti a hagyományos élelmiszertermelés szabványosítását, miközben garantálja annak minőségét és biztonságát.

A hagyományos élelmiszert előállító termelők és termékeik széles skálájának a közös online piacon történő konszolidálása céljából, a projekt a vevők számára eszközöket biztosít ahhoz, hogy az elvárásaiknak megfelelő minõséget, árakat, ízeket vagy termékelhelyezési helyeket válasszanak. A vásárlók nemcsak termékfotók, leírások és árlisták alapján választhatnak majd, hanem más vásárlók és releváns kutatóintézetek szakértői véleménye alapján is. Ezen szervezetek hitelessége és tudományos módszerei teszik egyedivé az e-kereskedelmet és várhatóan növeli az ügyfelek bizalmát, ezáltal növelvén a hagyományos élelmiszert előállító termelők kiváló áruinak értékesítését.

A TASQ minőségbiztosítási rendszer és e-kereskedelmi platform alkalmazása egyidejűleg kezeli az összes említett akadályt, érvényesítve a kis- és középvállalkozások (KKV) növekedési képességeit és foglalkoztatási potenciálját a közvetlen piaci hozzáférés és az új technológiák és folyamatok adaptálása révén.

Website link: https://tasq.rs/sr/

 

 

(Serbia-Hungary)
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0146
Početak projekta: 1. jul 2018. godine
Kraj projekta: 31. oktobar 2020. godine
Vodeći korisnik: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 1: Eurotender asocijacija, Segedin
Korisnik 2: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK), Novi Sad
Korisnik 3: Zadružni savez Vojvodine (ZSV), Novi Sad
Korisnik 4: Udruženje za region Homokhatsag, Morahalom
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Predrag Ikonić
Email: predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs
Telefoni: +381 641501414; +381 214853707

POMOĆNIK DIREKTORA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

Dr Predrag Ikonić

+381(0)21/485-3707 ; predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.