0000-0003-3292-8738

56106385900Dr Dubravka Škrobot

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, master,Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2009.
Doktorske studije, Prehrambeno inženjerstvo, Tehnološki fakultet,Novi Sad, 2010.

Doktorat, Tehnološki fakultet, 2016

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Fokus istraživanja su nauka o hrani u kombinaciji sa senzorskom analizom zajedno sa istraživanjem novih metodologija za razumevanje stavova i potreba potrošača, sa ciljem da se podrži prelazak na zdraviju i održiviju ishranu. Osmišljava programe obuka i odabira ocenjivača za sprovođenje senzorske analize u skladu sa važećim međunarodnim ISO standardima, za potrebe laboratorija i privrede. Član komisije za standarde i srodna dokumenta KS E034 - 12 - Senzorne analize, pri Institutu za standardizaciju Srbije.

This site is registered on wpml.org as a development site.