0000-0002-8816-9892

55882155900Dr Jovana Kojić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2011

Doktor Nauka – Tehnološko inženjerstvo, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2018

(naslov teze: “Optimizacija procesa ekstrudiranja spelte za kreiranje funkcionalnih proizvoda sa dodatkom betaina”)

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Naučna istraživanja usmerena su na analiziranje sastava hrane i bioaktivna jedinjenja iz različitih izvora hrane i biljnih materijala sa posebnim osvrtom na razvoj hromatografskih metoda za određivanje funkcionalnih jedinjenja i poboljšanje nutritivnog profila prehrambenih proizvoda na bazi žitarica i pseudožitarica. Ona je autor i koautor više od 130 publikacija (35 je publikovano na međunarodnom nivou) i tehničkih rešenja i patenata. Učestvovala je na 10 projekata finansiranih od strane Ministrartva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i internacionalnih projekata u oblasti hrane i inovacija u obalsti prehrambenog inženjerstva kao istraživač, rukovodilac projektnih zadataka i rukovodilac. Organzovala je trening posvećen razmeni znanja u oblasti transfera tehnologije, malim i srednjim preduzećima i proozvođačima hrane u okviru CEI projekta.

This site is registered on wpml.org as a development site.