0000-0002-9440-2996

55790927800Dr Nataša Ćurčić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Profesor biologije-hemije, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, 2002

Magistar poljoprivrednih nauka, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2007

Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu, 2016

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje. Odgovorno lice i osnivač Odeljenja za molekularno-biološka ispitivanja, koje je deo akreditovane Laboratorija za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane - FINSLab. Fokus rada je na detekciji prisustva GMO u hrani biljnog porekla. Naučno-istraživački rad usmeren je na standardizaciju molekularnih metoda koje se koriste za izolaciju, detekciju i karakterizaciju mikobiota i njihovih sekundarnih metabolita u cilju kontrole kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda. Učestvovala u realizaciji nekoliko nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, kao i međunarodnog projekta EU IPA, programa prekogranične saradnje.