0000-0002-4187-1916

55723281500Dr Nebojša Ilić

Naučni savetnik

Istraživač

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnička vojna akademija, Zagreb,1985.

Magistratura, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1991.

Doktorat, University of Maryland, USA, 2000.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Rad u oblasti hrane i zdravlja, a posebno na prirodnim bioaktivnim jedinjenjima iz različitih izvora i njihovo korišćenje u formulisanju i dizajnu prehrambenih funkcionalnih proizvoda. Ovo obuhvata identifikaciju ovih jedinjenja, njihovu analizu, ekstrakciju i inkorporaciju u različite matrikse i testiranje ovako formulisanih funkcionalnih proizvoda kao potencijalno novih prehrambenih artikala i određivanje njihovog uticaja na ljudsko zdravlje.