0000-0002-8219-1909

57191627545Dr Nemanja Teslić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, 2012

Master inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, 2013

Doktor nauka, Alma Mater Studiorium Univerziteta u Bolonji, 2018

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Izolovanje bioaktivnih jedinjenja iz nusproizvoda agro-prehrambenog sektora upotrebom zelenih ekstracionih tehnika (ekstrakcija superkritičnim i subkritičnim fluidima, mikrotalasna i ultrazvučna ekstrakcija) i/ili zelenih rastvarača (prirodne eutektične smeše). Analiziranje bioaktivnih komponenti upotrebom gasne i/ili tečne hromatografije sa raznim detektorima. Učesnik tri međunarodna H2020 projekta (na jednom ključna osoba), jednog bilaterlanog projekta sa Slovenijom i tri nacionalna projekta (na jednom rukovodilac radnog paketa).