Dr Nemanja Teslić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, 2012

Master inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, 2013

Doktor nauka, Alma Mater Studiorium Univerziteta u Bolonji, 2018

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika