Dr Tamara Dapčević Hadnađev

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2006.
Master, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2008.

Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2013.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja