Dr Aleksandra Torbica

Naučni savetnik

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NAUKU

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1993.
Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2003.

Doktorat, Tehnološki fakultet, 2007.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje