0000-0001-8889-6267

57197273124Dr Aleksandar Marić

Istraživač saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani biohemičar, PMF Novi Sad, 2015

Master biohemičar, PMF Novi Sad, 2016

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje. Hemija hrane sa fokusom na bezbednost hrane, razvoj zelenih ekstrakcionih tehnika za određivanje sadržaja bioaktivnih komponenti. Kvalitet i bezbednost meda. Upravljanje kvalitetom u analitičkim laboratorijama.