0000-0002-9193-5252Dr Dragana Ubiparip Samek

Istraživač saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet u Subotici, 2013

Master ekonomista, Ekonomski fakultet u Subotici, 2014

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Iskustvo u nauci o potrošačima, pre svega u istraživanju ponašanja potrošača vezano za konzumaciju voća i povrća. Dodatno, iskustvo u oblasti senzorske analize i statističke obrade podataka. Učesnik više međunarodnih projekata u oblasti hrane. Član Kancelarije za međunarodnu saradnju.