0000-0002-9309-3650

57571239400M.Sc Milana Matić

Istraživač saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, 2016

Master inženjer tehnologije, Tehnološkii fakultet, 2017

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Razvoj čitavog spektra prehrambenih funkcionalnih proizvoda na bazi bundeve sa dodatom vrednošću. Primena novih ekstrakcionih metoda u cilju što boljeg očuvanja bioaktivnih jedinjenja, sa akcentom na karotenoide. Razvijanje metoda za određivanje bioaktivnosti i biodostupnosti raznih proizvoda.