0000-0002-9278-9330

57211988048M.Sc Milorad Miljić

Istraživač pripravnik

OBRAZOVANJE

DIPLOMIRANI HEMIČAR, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 2015.
MASTER HEMIČAR, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 2016.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Ispitivanje hemijskog sastava i biološke aktivnosti različitih biljaka i njihovih proizvoda. Iskustvo u radu na nekoliko analitičkih metoda između kojih se izdvajaju Jonoizmenjivačka hromatografija (IEC), tečna hromatografija visokih performanski (HPLC), tečna hromatografija sa masenom spektrometrijom (LC-MS), procena antioksidativne aktivnosti ekstrakata i sekundarnih biomolekula iz različitih biljaka. Učesnik na projektu Gut Friendly Carbs u okviru programa IDEJE fonda za nauku Republike Srbije.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.