Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2022.god. – 3

Izmena plana javnih nabavki za 2022.god. – 2

Izmena plana javnih nabavki za 2022.god. – 1

PLAN JAVNIH NABAVKI za 2022. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2021. god. – 3

Izmena plana javnih nabavki za 2021.god. – 2

Izmena plana javnih nabavki za 2021.god. – 1

PLAN JAVNIH NABAVKI za 2021. godinu

Plan javnih nabavkii i nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2020 godinu