Javne nabavke

JAVNA NABAVKA/OTVORENI POSTUPAK-Kancelarijska oprema i nameštaj-Konkursna dokumentacija

DOKUMENTA: dokumentacija.doc

JAVNA NABAVKA/OTVORENI POSTUPAK-Kancelarijska oprema i nameštaj-Konkursna dokumentacija

DOKUMENTA: dokumentacija.doc

JAVNA NABAVKA/OTVORENI POSTUPAK-Kancelarijska oprema i nameštaj-Poziv za podnošenje ponuda za otvoreni postupak

Dodatne informacije za dokument usluge štampe

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za usluge štampe

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-USLUGE ŠTAMPE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-OSIGURANJE IMOVINE I LICA