Dr Aleksandra Mišan

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1996.
Magistratura, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2001.

Doktorat, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2009.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika