0000-0002-5492-7237

13609511300Dr Anamarija Mandić

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1993.
Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2000.

Doktor tehničkih nauka, Tehnološki fakultet , Novi Sad, 2007.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika