0000-0003-2215-4281

45561077100Dr Ivana Čabarkapa

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani biolog, Prirodno – matematički fakultet, Novi Sad, 2005.
Specijalista mikrobiologije hrane, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.

Doktor nauka – Tehnološko inženjerstvo, Tehnološki fakultet, 2015.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje