Dr Olivera Šimurina

Viši naučni saradnik

POMOĆNIK DIREKTORA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1993

Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad 2013.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja