0000-0002-9600-537X

54789904100Dr Renata Kovač

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani biolog – molekularni biolog, PMF, 2008

Master bilog, PMF, 2009

Doktor nauka – biološke nauke, PMF, 2016

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje. Istraživanja iz oblasti tehnologija skladištenja (postharvest tehnologije) svežih proizvoda (voća i povrća) i ispitivanje ponašanja potrošača u vezi sa njihovim prehrambenim navikama. Tehnički koordinator i zamenik odgovornog lica novog Odeljenja za molekularno-biološka ispitivanja, u okviru akreditovane Laboratorije za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane (FINSLab), opremljenog savremenim uređajima neophodnim za izvođenje komercijalnih analiza, ali i za potrebe naučnoistraživačkog rada iz domena molekularne biologije. Iskustvo u akreditaciji metode za detekciju prisustva elemenata genetičke modifikovanosti (GMO) u uzorcima hrane i hrane za životinje biljnog porekla metodom Real-Time PCR-a.