Dr Renata Kovač

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani biolog – molekularni biolog, PMF, 2008

Master bilog, PMF, 2009

Doktor nauka – biološke nauke, PMF, 2016

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje