0000-0002-9019-7008

56577551700



Dr Ana Varga

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1993.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2022.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje. Mikrobiološka ispravnost namirnica biljnog i životinjskog porekla i hrane za životinje. Ispitivanje antimikrobnog potencijala etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja i mogućnosti njihove primene za eliminisanje patogenih bakterija i njihovih biofilmova u hrani, posebno onoj koja se konzumira sveža.