Dr Bojana Šarić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije-master, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2007.

Doktor nauka – Tehnološki fakultet, 2016

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi žita