0000-0003-2484-485X

36523891800Dr Ljubiša Šarić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet,  Novi Sad, 2006
Specijalista mikrobiologije hrane, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2007

Doktor nauka – Tehnološko inženjerstvo, Tehnološki fakultet, 2015

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje. Mikrobiološka bezbednost i kvalitet namirnica biljnog i životinjskog porekla sa fokusom na ne-kravlja mleka i mlečne proizvode. Antimikrobna svojstva mlečnih proteina, esencijalnih ulja i biljnih ekstrakata. Iskorišćenje otpada iz industrije hrane u razvoju novih mikrobioloških podloga. Upravljanje kvalitetom u mikrobiološkim laboratorijama.