0000-0002-0559-6806

32868059400Dr Milica Pojić

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1996.

Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2006.

Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Moja primarna istraživačka interesovanja odnose se na razvoj novih prehrambenih proizvoda, posebno korišćenjem novih i alternativnih sirovina biljnog porekla, kao i inženjering prehrambenih proizvoda i procesa, uključujući i primenu participativnog pristupa za inoviranje. Moje trenutno istraživanje je fokusirano na korišćenje zelenih i održivih tehnika za valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije, kao i razvoj i karakterizaciju dobijenih proizvoda.