0000-0002-0559-6806

32868059400Dr Milica Pojić

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet Novi Sad, 1996

Magistar nauka – Prehrabmene tehnologije, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2006

(naslov teze: ‘’Validacija bliske infracrvene transmisione spektroskopije za njenu primenu u kontroli kvaliteta pšenice’’)

Doktor Nauka – Prehrambene-biotehnološke nauke, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2010

(naslov teze: “Definisanje postupka za razvoj kalibracionog modela za blisku infracrvenu spektroskopiju’’)

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Moja primarna istraživačka interesovanja odnose se na razvoj novih prehrambenih proizvoda, posebno korišćenjem novih i alternativnih sirovina biljnog porekla, kao i inženjering prehrambenih proizvoda i procesa, uključujući i primenu participativnog pristupa za inoviranje. Moje trenutno istraživanje je fokusirano na korišćenje zelenih i održivih tehnika za valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije, kao i razvoj i karakterizaciju dobijenih proizvoda.

This site is registered on wpml.org as a development site.