0000-0002-1547-9072

56545663000Dr Miona Belović

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2010.

Doktor nauka – Tehnološko inženjerstvo, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2016.

(Naslov teze: “Iskorišćenje sporednog produkta prerade paradajza kao sirovine za prehrambene proizvode sa dodatom vrednošću”)

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Ispitivanje uticaja ugljenohidratnih komponenti hrane (prehrambena vlakna, hidrokoloidi i skrob) na reološka, mikrostrukturna i teksturna svojstva prehrambenih proizvoda. Iskorišćenje sporednih proizvoda prehrambene industrije u cilju kreiranja prehrambenih proizvoda biljnog porekla sa dodatom vrednošću (zamena šećera, povećanje sadržaja prehrambenih vlakana i bioaktivnosti). Tehnologija prerade, ispitivanje kvaliteta i bezbednosti brašna, pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda, sa fokusom na proizvode od integralnog brašna.

This site is registered on wpml.org as a development site.