Dr Miona Belović

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, master, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2016

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja