0000-0002-0055-5642

57202447356Dr Miroslav Hadnađev

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2005.
Magistar tehnoloških nauka, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2009.

Doktorat tehničkih nauka, Tehnološki fakultet, 2012.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Primenjena i fundamentalna reologija prehrambenih sistema, tehnologija i kvalitet proizvoda na bazi žita, tehnologija funkcionalnih proizvoda, savremeni trendovi u razvoju prehrambenih proizvoda, kvalitet i bezbednost hrane biljnog porekla.