Dr Tatjana Peulić

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2005.
Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2012                                 

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika