0000-0002-7074-4633

36769523000Dr Tatjana Peulić

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2005.
Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2012                                 

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Njena ekspertiza je vezana za tehnologiju i određene segmente bezbednosti mesa i proizvoda od mesa. Bavi se kreiranjem novih proizvoda od mesa sa dodatom vrednošću, njihovom karakterizacijom i ispitivanjem održivosti. Takođe, bavi se standardizacijom kvaliteta i zaštitom tradicionalnih prehrambenih proizvoda.