0000-0001-9321-0872

56507460000Dr Zorica Tomičić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani  inženjer tehnologije, Master, Tehnološki fakultet, 2010.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2018

OBLAST ISTRAZIVANJA

Bezbednost hrane i hrane za životinje. Određivanje aminokiselinskog sastava u hrani i hrani za životinje. Mikrobiološka bezbednost hrane i hrane za životinje. Antimikrobna aktivnost etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja. Razvoj inovativnih pristupa u kontroli patogena i produženju roka trajanja hrane i hrane za životinje korišćenjem novih i ekološki prihvatljivih tehnika. Detekcija genetski modifikovanih organizama (GMO) u hrani biljnog porekla. Zamenik odgovornog lica Odeljenja za molekularno-biološka ispitivanja FINSLab-a.