Transfer znanja i
tehnologija iz nauke
u privredu

Dostupni patenti, novi proizvodi i tehnološki procesi i oprema instituta za potrebe privrede.

Konsultantske
usluge

KATALOG USLUGA CENOVNIK USLUGAZAHTEV ZA ISPITIVANJE

LABORATORIJA FINSLab

TEL.: 021/485-3825