Vesti

13/11/2017

Aleksandra Torbica počasni profesor University of Commerce, Harbin China

Dr. Na Zhang, vanredni profesor i Prof. Yanguo Shi, dekan School of Food Engineering, University of Commerce, Harbin China pozvali su našu koleginicu dr Aleksandru Torbicu, naučnog savetnika u posetu njihovom Univerzitetu tokom oktobra 2017. godine. Tom prilikom je dr Aleksandra Torbica održala skup predavanja iz oblasti “Advanced Food Chemistry” za student master studija, a