NACIONALNI

RP009

Proizvodnja bioetanola iz među- i nusproizvoda procesa prerade šećerne repe.

Duration: 2008-2010

RP011

Unapređenje tehnologija za održivu proizvodnju hrane za životinje.

Duration: 2008-2010

RP012

Održivost lanca masovne proizvodnje hrane.

Duration: 2008-2010

PP004

Monitoring, analiza i unapređenje bezbednosti hrane i očuvanje životne okoline u Vojvodini.

Coordinator: Dr Anamarija Mandić

Duration: 2008-2009

PP005

Razvoj i unapređenje postupaka radijacione sterilizacije prehrambenih proizvoda i medicinskih sredstava radi povećanja izvozne konkurentnosti preduzeća korisnika usluga iz AP Vojvodina.

Duration: 2008-2009

TR31011

Uticaj komponeneta u ishrani ciprinida na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje

Duration: 2011-2015

TR31014

Funkcionalni konditorski proizvodi na bazi uljarica

TR31027

Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera

Duration: 2011-2015

TR31032

Razvoj tradicionalnih tehnologija proizvodnje fermentisanih suvih kobasica sa oznakom geografskog porekla u cilju dobijanja bezbednih proizvoda standardnog kvaliteta projekta

Duration: 2011-2015

TR31044

Razvoj proizvoda i aditiva od voća i povrća sa visokim sadržajem bioaktivnih jedinjenja

Duration: 2011-2015