NACIONALNI

Reducing the negative impact of invasive crayfish Faxonius limosus in the Danube by smart exploitation of their meat and shells/ Smanjenje negativnog uticaja invazivnih rakova Faxonius limosus u Dunavu pametnom eksploatacijom njihovog mesa i ljušture- DANUBEcare

PROGRAM: PRIZMA, Fond za nauku Republike Srbije
BUDŽET: 283.569,35 EUR
BROJ UGOVORA: TF C1389-YF
IDENTIFIKACIONI BROJ: #7417
INSTITUCIJE UČESNICE: FINS, FOTNS, UNSFS, i SVINS

Coordinator: Dr Ivana Čabarkapa

Duration: 03.01.2024.-02.01.2027.

PROTein from Rapeseed Oil Processing Waste: Application in FOod and WastewatEr Treatment / Proteini iz sporednih proizvoda prerade uljane repice: primena u hrani i prečišćavanju otpadnih voda- PROTOPOWER

PROGRAM: ZELENI PROGRAM SARADNJE NAUKE I PRIVREDE, finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije
VREDNOST: 21 793 656,00 RSD
INSTITUCIJE UČESNICE: FINS i FOTNS

Coordinator: Dr Pavle Jovanov

Duration: 15.05.2023.-15.05.2025.

Molekularne metode za naprednu biotehnologiju mikroalgi-MATOM

PROGRAM: Saradnje srpske nauke sa dijasporom finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije
BROJ UGOVORA: 6444895
BUDŽET: 10.000 EUR
PERIOD REALIZACIJE: 01.01.2021.-30.04.2023.

Coordinator: Dr Aleksandra Mišan

Duration: 01.01.2021.-30.04.2023.

Biotechnological tools for optimization of short and medium chain carbohydrates content in cereal-based food to prevent gastrointestinal disorders – GutFriendlyCarbs

PROGRAM: IDEJE, finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije
BROJ UGOVORA: 7736059
BUDŽET: 275.623,03 EUR
CILJ ISTRAŽIVANJA: Najnovija istraživanja su dokazala da jedan deo prehrambenih vlakana (FODMAP jedinjenja) prouzrokuje smetnje u funkciji digestivnog trakta zdrave populacije, kao i pojačavanje tegoba kod populacije sa određenim gastrointestinalnim oboljenjima. Projekat GutFriendlyCarbs će se baviti iznalaženjem biotehnološkog načina razgradnje prisutnog viška sadržaja FODMAP jedinjenja tokom proizvodnje hleba i ostalih pekarskih proizvoda, koji će istovremeno zadovoljiti preporuke nutricionista i biti dopadljivi potrošačima.

Coordinator: Dr Aleksandra Torbica

Duration: 01.01.2022.-31.12.2024.

Nutritivni, senzorni i gastronomski potencijal invazivne vrste raka Faxonius limosus u funkciji održivog razvoja ugostiteljsko turističkog sektora AP Vojvodine

Identifikacioni broj projekta: 142-451-2299/2021-01
Početak projekta: 1. jun 2021. godine
Kraj projekta: 1. jun 2022. godine
Finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2021. godini
Korisnik 1: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 2: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Jasmina Lazarević
Email: jasmina.lazarevic@fins.uns.ac.rs
Telefon: +381 214853752

Coordinator: Dr Jasmina Lazarević

Duration: 2021-2022

Monitoring odabranih insekticida neonikotinoida u uzorcima meda sa teritorije AP Vojvodine

Ugovor, broj, datum:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj 114-451-716/2015-03 od 31.07.2015.
Vrsta projekta:
Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini
Učesnici projekta:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, FINS, Novi Sad
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Rukovodilac projekta:
Dr Pavle Jovanov

Coordinator: Dr Pavle Jovanov

Duration: 01.08.2015-01.08.2016.

Reviving TRAditional Breadmaking Processes through Innovative Approaches – ReTRA

Način finansiranja: Fond za nauku Republike Srbije u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS

Coordinator: Dr Miroslav Hadnađev

Duration: 2020-2022

Natural deep eutectic solvents for green agri-food solutions – DEStiny

Finansiran od strane Fonda za nauku republike Srbije u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS

Coordinator: Dr Aleksandra Mišan

Duration: 2020-2022

TR-6849

Proizvodnja pšenice namenskog kvaliteta pod kontrolisanim uslovima uz primenu principa HACCP.

Coordinator: Приватно: Dr Jasna Mastilović

Duration: 2005-2008

TR-6880

Unapređenje genetičkih, proizvodnih i prerađivačkih potencijala pšenice, ječma i alternativnih strnih žita korišćenjem klasične i moderne biotehnologije.

Duration: 2005-2008

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.