PROMIS

Natural deep eutectic solvents for green agri-food solutions – DEStiny

Finansiran od strane Fonda za nauku republike Srbije u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS

Coordinator: Dr Aleksandra Mišan

Duration: 2020-2022