Istraživači

M.Sc Marina Đerić

+381(0)21/485-3779;

marina.djeric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća

M.Sc Miloš Županjac

+381(0)21/485-3827;

milos.zupanjac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi animalnog porekla

M.Sc Nikola Maravić

+381(0)21/485-3754;

nikola.maravic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

M.Sc Olja Todorić

+381(0)21/485-3791;

olja.todoric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

M.Sc Radmila Radović

+381(0)21/485-3770;

radmila.radovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

M.Sc Viktor Stojkov

+381(0)21/485-3828;

viktor.stojkov@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Tehnologija i kvalitet hrane za životinje

Dr Ana Varga

+381(0)21/485 3805;

ana.varga@fins.uns.ac.rs