NACIONALNI

TR31032

Razvoj tradicionalnih tehnologija proizvodnje fermentisanih suvih kobasica sa oznakom geografskog porekla u cilju dobijanja bezbednih proizvoda standardnog kvaliteta projekta

Duration: 2011-2015

TR31044

Razvoj proizvoda i aditiva od voća i povrća sa visokim sadržajem bioaktivnih jedinjenja

Duration: 2011-2015

TR31034

Odabrane biološke opasnosti za bezbednost i kvalitet hrane animalnog porekla i kontrolne mere od farme do potrosača

Duration: 2011-2015

OI 172012

Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju ekološki pogodnih analitičkih metoda i skladištenju energije

Duration: 2011-2015

TR31055

Osmotska dehidratacija hrane- sa energetskog i ekološkog aspekta održiva proizvodnja

Duration: 2011-2015

114-451

Indentifikacija rizika vezanih za tehnološki proces u cilju povećanja održivosti u proizvodnji hrane za životinje i lancu hrane

Coordinator: Dr Olivera Đuragić

Duration: 2012-2013

114-451-3697/2012-03

Analiza mogućnosti primene nusproizvoda industrije šećera u prehrambenoj tehnologiji

Coordinator: Dr Rada Jevtić Mučibabić

Duration: 2012-2013

114-451-4685/2013-05

Lekovito bilje kao alternativa antibioticima kao promoterima rasta u održivoj proizvodnji zdrastveno bezbednog mesa brojlera.

Duration: 2013-2014

114-451-4382

Zamena masnoća u formulaciji keksa i njen uticaj na kvalitet keksa

Coordinator: Приватно: Dr Mladenka Pestorić

Duration: 2013-2014

114-451

Sporedni proizvodi prerade industrijske konoplje kao obnovljive sirovine u prehrambenoj industriji

Coordinator: Dr Milica Pojić

Duration: 2013-2014