Istraživači

M.Sc Jovana Delić

+381(0)21/485-3827;

jovana.delic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

M.Sc Milana Matić

+381(0)21/485-3791;

milana.rosul@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

M.Sc Nataša Đerić Ilić

+381(0)21/485-3791;

natasa.djeric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

M.Sc Strahinja Vidosavljević

+381(0)21/485-3807;

strahinja.vidosavljevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

M. Sc Branislava Đermanović

+381(0)21/485-3830;

branislava.djermanovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

M. Sc Milica Popović

+381(0)21/485-3828;

milica.popovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

M. Sc Petar Ilić

+381(0)21/485-3775;

petar.ilic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

M.Sc Bojana Radić

+381(0)21/485-3754;

bojana.radic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

M.Sc Lidija Perović

+381(0)21/485-3830;

lidija.peictukuljac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

M.Sc Marina Đerić

+381(0)21/485-3779;

marina.djeric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika